Storingen

Storingen

 

Hieronder vindt u de actuele storingen die bij ons bekend zijn.
Indien er hieronder geen storingen vermeld staan, betekent dit niet per definitie dat er geen storingen zijn, maar deze zijn dan bij ons (nog) niet bekend of hebben geen directe relatie met onze producten of dienstverlening.
Uiteraard mag u in dat geval altijd even contact met ons opnemen.

 

Huidige storingen

 

01-11-2023/02-11-2023

KPN/RoutIT

Momenteel is er een storing bij KPN/RoutIT waardoor diverse internet diensten niet naar behoren functioneren.
Onder deze diensten vallen o.a.: Internetverbindingen en VoIP.
Het probleem heeft vermoedelijk een relatie met het onderhoud aan DNS-servers van afgelopen nacht.
RoutIT heeft dit bevestigd via hun CSP Reporter: https://cspreporter.nl/storingen/#22849

Actuele status (2 november) 15.00 uur:

Engineers geven aan dat er tot op heden geen verandering is in de stabiliteit op het afhandelen van DNS-verzoeken.
De DNS servers worden nauwlettend gemonitord op beschikbaarheid en stabiliteit.
De volgende update volgt rond 19:30 uur.

12.35 uur: Engineers melden dat de DNS-verzoeken stabiel worden afgehandeld.
De beschikbaarheid van de DNS servers worden nauwlettend gemonitord op beschikbaarheid en stabiliteit.
De volgende update volgt rond 15:00 of eerder indien nodig.

10.35 uur: Engineers melden vanmorgen nog enkele DNS gerelateerde issues te hebben geconstateerd.
Deze zijn gemitigeerd waardoor er geen impact meer is op de verwerking van DNS-verzoeken.

De volgende update volgt rond 12:30 of eerder indien nodig.

1 november 21:30 uur:
De business checks zijn positief en bevestigen volledig herstel.

Engineers melden een stabiele afhandeling van DNS-verzoeken en verwachten geen impact met een vergroot aantal verzoeken morgenochtend.
De beschikbaarheid van de DNS servers zal nauwlettend gemonitord worden op beschikbaarheid en stabiliteit.

De volgende update volgt morgen rond 10:00 uur.

1 november 18:05 uur:
Engineers melden herstel in de afhandeling van DNS-verzoeken waardoor de impact is weggenomen.
Business checks worden uitgevoerd om dit herstel te bevestigen.

Er wordt in samenwerking met de leverancier vanavond verder onderzoek uitgevoerd om de achterliggende oorzaak weg te nemen.

Een volgende update wordt geplaatst wanneer er nieuwe informatie beschikbaar is.

1 november 16.50 uur: Engineers melden nog aan beide oplossingen te werken. De impact op DNS verkeer is hiermee ongewijzigd.
Een oplostijd is vooralsnog niet bekend.
De volgende update volgt rond 18:15 uur.

1 november 15.30 uur: Engineers melden nog aan beide oplossingen te werken waardoor de impact op DNS verkeer ongewijzigd is. Na de vorige update zijn er nog enkele wijzigingen doorgevoerd om de volledige werking vanuit het telefonieplatform voor de applicaties Hipper+, KPN MijnGesprek, Teams en Webex te herstellen.
Let op: Gebruikers van clients welke de betrokken DNS-servers gebruiken kunnen alsnog impact ervaren.
Een volgende update verwachten we rond 16:45 te plaatsen.

1 november 14.15 uur: Engineers melden met de leverancier te werken aan een oplossing. Tegelijkertijd wordt er aan een alternatieve oplossing gewerkt om de DNS performance issues weg te nemen.
Op het telefonieplatform is een workaround toegepast om de impact hierop weg te nemen.
Een volgende update verwachten we rond 15:30uur te plaatsen.

1 november 13.00 uur: Engineers melden dat er nog geen zicht is op een oplossing.
Extra expertise is opgeschakeld in het onderzoek.
Een volgende update wordt verwacht om 14:00 uur

1 november 11.50 uur: Engineers voeren herstelwerkzaamheden uit maar deze hebben nog niet het gewenste effect, de impact blijft hiermee onveranderd.

Om impact te beperken kan op clients tijdelijk een andere DNS worden ingesteld.
Voice applicaties kunnen issues ervaren wanneer een onderliggend device deze ervaart.

Een volgende update volgt zodra we meer informatie hebben.

1 november 10.20 uur: RoutIT heeft de leverancier (KPN) bijgeschakeld voor nader onderzoek.

 

 

Opgeloste storingen

 

25-1-2023

Microsoft

Momenteel is er een storing bij Microsoft waardoor diverse Microsoft 365 diensten niet naar behoren functioneren.
Onder deze diensten vallen o.a.: Exchange Online, Microsoft Teams, Azure Backup, AVD(Azure Virtual Desktop), WVD(Windows Virtual Desktop) en OneDrive.
Microsoft heeft dit bevestigd via twitter: https://twitter.com/MSFT365Status/status/1618149579341369345

Problemen met andere diensten kunnen niet worden uitgesloten, omdat deze vaak werken met of op de diensten van Microsoft.

Actuele status (25 januari): Microsoft onderzoekt momenteel het probeem en vermoed dat het probleem zich bevind in een potentieel netwerkprobleem. Er wordt op dit moment naar telemetriegegevens gekeken om de vervolgstappen te bepalen.
Microsoft heeft zojuist een netwerkwijziging teruggedraaid waarvan verwacht wordt dat deze de storing veroorzaakt. Er wordt gemonitord of dit de problemen oplost.
Microsoft geeft aan dat de laatste telemetriegegevens laten zien dat diensten langzaam weer aan het herstellen zijn in verschillende regio's over de wereld.
Sommige gebruikers geven aan weer gebruik te kunnen maken van een aantal diensten.
Microsoft heeft nog geen officiele bevestiging gegeven dat de problemen opgelost zijn, maar de "Service Health Status"-pagina laat inmiddels zien dat zowel Azure als Microsoft 365 weer beschikbaar behoren te zijn.

Microsoft geeft aan dat het grootste gedeelte van de diensten weer stabiel zou moeten werken.
De techneuten onderzoeken de laatste kleine problemen die aanwezig zouden kunnen zijn die voortkomen uit de storing.

Microsoft geeft aan dat de storing inmiddels zou moeten zijn opgelost.
Ze hebben na een periode van monitoring gezien dat de meeste diensten weer stabiel zijn.

 

1-10-2021

SSL/HTTPS storing m.b.t. Let's Encrypt

Op dit moment ondervinden verschillende klanten problemen met hun SSL certificaat van Let's Encrypt.
Dit heeft als gevolg dat sommige websites niet geladen kunnen worden of dat mensen problemen ondervinden met de verbinding met de e-mailserver.

Actuele status (6 oktober): Het probleem is inmiddels verholpen met een update aan het beheersysteem.
Als het goed is moeten alle websites inmiddels weer naar behoren werken.
Mocht uw website desalniettemin nog problemen geven, dan horen we dit graag.