Privacyverklaring

Deze verklaring is van kracht met ingang van 1 maart 2018

Uw privacy is belangrijk voor Sunteam Automatisering; uw vertrouwen is voor ons van het grootste belang.

In deze Verklaring maken we openbaar welk informatiebeleid we hanteren voor de websites van Sunteam Automatisering, variërend van het soort informatie dat we over de gebruikers van onze websites verzamelen en bijhouden tot de manier waarop die informatie gebruikt, uitgewisseld of anderszins offline verwerkt wordt. Ook wordt hier beschreven op welke manier er cookies, en andere technieken kunnen worden gebruikt op onze website en ons interne ‘intranet’ (interne website voor intern gebruik). Deze Verklaring geldt voor zowel onze website als ons intranet. Deze Verklaring geldt niet in gevallen waarin wij niets anders doen dan gegevens verwerken namens en ten behoeve van klanten, bijvoorbeeld wanneer wij optreden als webhosting service provider op basis van een eerder getekende overeenkomst.

Wij kunnen deze Verklaring van tijd tot tijd aanvullen met extra informatie ten aanzien van een bepaald contact dat we met u hebben.

Mocht u vragen of klachten hebben met betrekking tot ons beleid of onze werkwijzen inzake privacy, neem dan contact met ons op.Verander toestemmingsinstellingen

 

Het verzamelen van persoonsgegevens
U kunt er in tal van situaties voor kiezen om uw persoonsgegevens rechtstreeks aan ons door te geven. Zo kunt u ons uw naam en contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als u met ons wilt communiceren, als u een product bestelt, als er een bestelling van u moet worden verwerkt, als u zich inschrijft voor een service, als u een abonnement van ons verlangt of, indien u een leverancier of business partner bent, als u zaken met ons wilt doen en als u solliciteert op een vacature bij Sunteam Automatisering, dan geeft u ons misschien een beschrijving van uw opleiding en uw werkervaring. Als u aan ons doorgeeft dat u niet wilt dat wij uw informatie gebruiken voor contact dat verder gaat dan het afhandelen van uw verzoek, dan zullen wij die wens respecteren.

We kunnen ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze website. Hiervoor gebruiken we diverse technieken. Als u onze website bezoekt, kunnen we bijvoorbeeld bepaalde informatie vastleggen die ons door uw browser wordt toegezonden, zoals uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de taal daarvan, de tijd van uw bezoek en de adressen van websites die naar ons doorverwijzen. Bovendien kunnen we dan informatie verzamelen over de pagina's die u binnen onze sites bekijkt en over andere handelingen die u uitvoert terwijl u ons bezoekt. Voorts zijn onze softwareproducten in bepaalde gevallen uitgerust met technieken die het voor Sunteam Automatisering mogelijk maken om informatie over het gebruik van het desbetreffende product te verzamelen. We kunnen gebruikmaken van technieken om vast te stellen of u een e-mail hebt geopend en of u op een bepaalde link in een e-mail hebt geklikt. Door op deze manier informatie vast te leggen, kunnen we cijfers verzamelen over het gebruik en de doeltreffendheid van onze websites en onze softwareproducten, kunnen we uw ervaring persoonlijker maken en kunnen we onze contacten met u afstemmen op uw persoon. Meer informatie over de technieken die we gebruiken, vindt u hieronder in Cookies en andere technieken.

Af en toe kunnen we ook via andere bronnen, informatie verwerven die indirect betrekking heeft op u. Wanneer we dat doen, vragen we de desbetreffende leveranciers te garanderen dat de informatie op een wettige manier door hen is verkregen en dat wij het recht hebben die informatie van hen te verwerven en te gebruiken.

De informatie die we verzamelen, rechtstreeks of indirect, kan worden samengevoegd om ons te helpen de algehele nauwkeurigheid en volledigheid ervan te verbeteren en onze contacten met u beter op u af te stemmen.

Gebruik van persoonsgegevens
In de volgende alinea's wordt meer gedetailleerd beschreven op welke manier Sunteam Automatisering uw persoonsgegevens kan gebruiken.
Afhandeling van uw transactieaanvragen
Als u iets bij Sunteam Automatisering aanvraagt, bijvoorbeeld een product of service, dan gebruiken we de informatie die u verstrekt voor het afhandelen van uw aanvraag. Om dit mogelijk te maken, kan het zijn dat we gegevens uitwisselen met anderen die betrokken zijn bij de afhandeling, bijvoorbeeld business partners van Sunteam Automatisering, financiële instellingen, transport- en postbedrijven, of overheidsinstanties, zoals de douane.
Het bieden van ondersteuning
We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken ter ondersteuning van de producten en diensten die u van ons hebt afgenomen. Zo kunnen we u bijvoorbeeld informeren over een update of fix van een bepaald product.
Wanneer we u technische ondersteuning verlenen, krijgen we daarbij soms toegang tot gegevens die u aan ons beschikbaar hebt gesteld of gegevens die zich op uw systeem bevinden. Deze gegevens kunnen informatie bevatten over u zelf of over de werknemers, klanten, partners of leveranciers van uw organisatie. Deze Privacyverklaring geldt niet voor gevallen waarin we toegang hebben tot deze informatie; de voorwaarden met betrekking tot de afhandeling en verwerking van dergelijke gegevens valt onder de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten tussen u en Sunteam Automatisering
Marketing
Net als de informatie die we indirect over u hebben verzameld, kan de door u aan Sunteam Automatisering verstrekte informatie door Sunteam Automatisering worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Voordat we dat echter doen, stellen we u in de gelegenheid om aan te geven of uw informatie op deze manier mag worden gebruikt. U kunt op elk gewenst moment kenbaar maken dat u geen marketingmateriaal meer van ons wenst te ontvangen. Klik daartoe op de link ("Klik hier om af te melden") die is opgenomen in elke e-mail die u van ons ontvangt, geef het aan wanneer we u bellen, of neem rechtstreeks contact met ons op (zie “Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens”, hieronder).
Sommige van onze producten worden gezamenlijk door Sunteam Automatisering en een derde aangeboden ("co-branding"). Als u gebruik maakt van deze producten, houd er dan rekening mee dat uw gegevens ook kunnen worden verzameld door derden, of aan derden ter beschikking kunnen worden gesteld. We raden u aan te informeren naar het privacybeleid van de desbetreffende derden, om inzicht te krijgen in de manier waarop zij met de gegevens over u omgaan.
Sollicitaties
Als u bij Sunteam Automatisering solliciteert of als u reageert op een vacature die al dan niet op een website van Sunteam Automatisering is geplaatst, kan het zijn dat u ons informatie over uzelf verstrekt, zoals uw cv. Wij kunnen die informatie overal binnen Sunteam Automatisering gebruiken om uw sollicitatie of reactie af te handelen. Tenzij u ons verzoekt dit niet te doen, kunnen we de informatie in dossier houden.
Monitoring of opname van gesprekken, chats en andere contacten
Bij bepaalde internettransacties kan het nodig zijn dat u ons belt of dat wij u bellen. Dergelijke transacties kunnen ook online chats met zich meebrengen. Wees u ervan bewust dat het bij Sunteam Automatisering algemene praktijk is om dergelijke contacten te monitoren en in bepaalde gevallen op te nemen ten behoeve van het opleiden van personeel, het bewaken van de kwaliteit of het bijhouden van bewijs inzake een bepaalde transactie of een bepaald contact.
Bescherming van rechten en eigendommen van Sunteam Automatisering en anderen
Wanneer wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van Sunteam Automatisering, onze business partners, leveranciers, cliënten of anderen in het geding zijn, kunnen wij uw informatie ook gebruiken of beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen. Bovendien behouden we ons het recht voor uw persoonsgegevens te onthullen wanneer dit bij wet van ons wordt verlangd en wanneer wij van mening zijn dat onthulling noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten of die van anderen, of om te voldoen aan een gerechtelijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure inzake onze websites.

 

Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie
Wij willen uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. Sunteam Automatisering implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. Zo versleutelen wij bijvoorbeeld bepaalde gevoelige persoonsgegevens, wanneer we die gegevens via internet verzenden. Ook van onze leveranciers verlangen we dat ze dergelijke gegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

 

Retentie
Wij bewaren uw registratiegegevens zo lang uw account actief is of voor zover nodig om u diensten te verlenen. Indien u ons wilt verzoeken uw registratiegegevens niet meer te gebruiken om u diensten te verlenen, kunt u contact met ons opnemen op td@sunteam.nl. We zullen uw registratiegegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten.


Recht op inzage
U heeft het recht op inzage in de gegevens welke wij van u verwerken.
Indien u ons wilt verzoeken om inzage te krijgen in deze gegevens, kunt u contact met ons opnemen op td@sunteam.nl. Voordat Sunteam Automatisering gegevens aan u kan doorgeven, vragen wij u mogelijk een bevestiging van uw identiteit, en mogelijk andere gegevens om ons te helpen bij een reactie op uw verzoek. Wij nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact met u op.


Recht op vergetelheid en dataportabiliteit
U heeft het recht om ons te verzoeken uw data te verwijderen en u heeft het recht om de persoonsgegevens welke op u betrekking hebben van ons in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen.

Dit recht op dataportabiliteit heeft alleen betrekking op digitale gegevens, niet om gegevens op papier. Bovendien heeft u het recht om ons opdracht te geven deze gegevens aan een andere leverancier van een vergelijkbare dienst. Indien u ons wilt verzoeken de data aan u of een andere partij over te dragen, kunt u contact met ons opnemen op td@sunteam.nl.

Voordat Sunteam Automatisering gegevens aan u of een andere partij kan doorgeven, vragen wij u mogelijk een bevestiging van uw identiteit, en mogelijk andere gegevens om ons te helpen bij een reactie op uw verzoek. Wij nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact met u op.

 

Cookies, webbeacons en andere technieken
Zoals boven vermeld, leggen we informatie inzake uw bezoek aan onze website en onze softwareproducten vast om ons te helpen cijfers te verzamelen over het gebruik en de doeltreffendheid, om uw ervaring persoonlijker te maken en om onze contacten met u af te stemmen op uw persoon. Dit doen we met behulp van diverse technieken, waaronder scripts, tags en een techniek genaamd "cookies". Een cookie is een stukje informatie dat door een website naar uw browser wordt gestuurd en vervolgens op uw computer wordt opgeslagen. Het fungeert als een label waarmee uw computer geïdentificeerd kan worden. Cookies worden vaak alleen gebruikt voor het meten van de gebruiksgraad van websites (zoals het aantal bezoekers en de duur van het bezoek) en de doeltreffendheid ervan (zoals de onderwerpen waarvoor de bezoekers de meeste belangstelling hebben), alsmede voor het vereenvoudigen van de werking van websites. Als zodanig worden deze cookies niet gekoppeld aan persoonsgegevens van welke aard dan ook. Soms worden cookies echter ook gebruikt om de werking van een website toe te spitsen op een specifieke bezoeker, middels koppeling aan een profiel en aan gebruikersvoorkeuren. Na verloop van tijd biedt deze informatie waardevol inzicht om de gebruikerservaring te helpen verbeteren.

Cookies worden gewoonlijk onderverdeeld in "sessiecookies" en "permanente cookies". Sessiecookies helpen bij een efficiënte navigatie door de website en houden uw progressie van pagina naar pagina bij, zodat u niet wordt gevraagd om informatie in te voeren die u tijdens hetzelfde bezoek al eerder hebt ingevoerd. Sessiecookies worden opgeslagen in het tijdelijke geheugen en worden gewist zodra de webbrowser wordt gesloten. Permanente cookies daarentegen worden gebruikt voor het opslaan van gebruikersvoorkeuren gedurende het huidige bezoek en volgende bezoekjes. Ze worden weggeschreven op de harde schijf van het apparaat in kwestie en zijn nog steeds geldig als u uw browser opnieuw start. Wij gebruiken permanente cookies bijvoorbeeld om uw taal- en landvoorkeuren vast te leggen.

Hoewel geautomatiseerde signalen van de browser met betrekking tot trackingmechanismen (zoals "do not track"-instructies) op dit moment nog niet worden herkend door de websites van Sunteam Automatisering, is het gewoonlijk mogelijk om uw privacyvoorkeuren inzake het gebruik van de meeste cookies en vergelijkbare technieken kenbaar te maken via uw webbrowser. Zoek onder het kopje "Tools" of "Extra" (of een vergelijkbaar kopje) in uw specifieke browser naar informatie over de besturing van cookies. In de meeste gevallen kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie binnenkomt. U hebt dan de mogelijkheid om die cookie al dan niet te accepteren. Daarnaast tonen wij een melding waarin u uw cookievoorkeuren kunt aangeven. Ook als er wijzigingen zijn aan de gebruikte cookies kunt u dit wijzigen. Wilt u dit later aanpassen dan kan dit hierboven via de knop "Verander toestemmingsinstellingen". U kunt uw browser ook zo instellen dat alle cookies worden uitgeschakeld. Omdat u bij gebruik van cookies kunt profiteren van bepaalde functies op onze website, adviseren wij u het gebruik van cookies ingeschakeld te laten. Als u cookies blokkeert, uitschakelt of op een andere manier niet accepteert, kunnen bepaalde webpagina's niet goed worden afgebeeld en kunt u bijvoorbeeld geen artikelen in uw winkelwagentje plaatsen, kunt u niet afrekenen en kunt u op de websites geen gebruik maken van diensten waarvoor u moet inloggen.

We kunnen ook webbeacons opnemen in marketingmails of nieuwsbrieven. Op die manier kunnen we nagaan of die berichten zijn geopend en of er op de daarin aanwezige links is geklikt.

Sommige van onze business partners stellen webbeacons en cookies in op onze site. Bovendien kan er bij het gebruik van knoppen voor social media van derden bepaalde informatie worden vastgelegd, zoals uw IP-adres, het type en de taal van uw browser, de toegangstijd en het adres van de website waar u vandaan komt, en als u op de sites van dergelijke social media bent ingelogd, kunnen ze de verzamelde informatie tevens koppelen aan uw profiel op die site. Wij hebben geen toegang tot deze trackingtechnieken van derden.

 

Links naar niet-Sunteam Automatisering-websites en naar applicaties van derden
Om het voor u mogelijk te maken interactief te werken met andere websites waarop u wellicht een account hebt (zoals Facebook en andere social-mediasites) of om deel te nemen aan community's op dergelijke sites, kunnen we links afbeelden of applicaties van derden inbedden zodat u zich vanaf onze websites kunt aanmelden, content kunt plaatsen of deel kunt nemen aan community's.

Het is ook mogelijk dat we algemene links naar niet-Sunteam Automatisering-websites aanbieden.

Op uw gebruik van deze links en applicaties is het privacybeleid van de desbetreffende derden van toepassing, en alvorens de links of applicaties te gebruiken, dient u zich op de hoogte te stellen van het privacybeleid in kwestie.

Sunteam Automatisering is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de inhoud van dergelijke andere websites.


Uw Gegevens in landen buiten de EU
Sunteam Automatisering geeft geen klantgegevens door aan bedrijven of contacten in landen buiten de EU.

 

Bericht van wijzigingen
Wanneer er wezenlijke veranderingen of updates worden aangebracht in deze Privacyverklaring, zullen we gedurende 30 dagen bovenaan deze pagina een bericht plaatsen waarmee we gebruikers op deze veranderingen of updates wijzen. Indien wij uw persoonsgegevens willen gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens werden verzameld, stellen we u daarvan in kennis en krijgt u de mogelijkheid om aan te geven of wij uw persoonsgegevens al dan niet op die nieuwe manier mogen gebruiken.

 

Overige rechten
U heeft het recht om de toestemming voor de verwerking van uw gegevens, daar waar van toepassing, in te trekken.
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder.

 

Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens
Als u een vraag hebt over deze Privacyverklaring of over de behandeling van uw gegevens door Sunteam Automatisering, kunt u contact met ons opnemen.

Uiteraard kunt u ook per post contact met ons opnemen:

Identiteit en contactgegevens verantwoordelijke
Sunteam Automatisering
Oostdijk 51
3261KC Oud-Beijerland
0186-620097

Identiteit en Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming
Elmer Sundermeijer
Oostdijk 51
3261KC Oud-Beijerland
0186-620097

In bepaalde gevallen is het mogelijk om uw persoonsgegevens via internet te bekijken of te wijzigen. Als uw gegevens niet via internet toegankelijk zijn en u een kopie wilt hebben van bepaalde gegevens die u aan Sunteam Automatisering hebt verstrekt, of als u merkt dat de gegevens onjuist zijn en u wilt dat wij deze corrigeren, neem dan contact met ons op.

Voordat Sunteam Automatisering gegevens aan u kan doorgeven of onjuistheden kan corrigeren, vragen wij u mogelijk een bevestiging van uw identiteit, en mogelijk andere gegevens om ons te helpen bij een reactie op uw verzoek. Wij nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact met u op.

Als u geen marketingmails van Sunteam Automatisering meer wenst te ontvangen, stuur dan een e-mail naar td@sunteam.nl of klik op de link ("Klik hier om af te melden") die in elke marketingmail is opgenomen.