Garantie SSL-Certificaat

De garantie bij een SSL certificaat is het bedrag wat maximaal aan een eindgebruiker wordt uitgekeerd wanneer het SSL certificaat wordt uitgegeven aan een onbevoegde partij, waarbij de eindgebruiker geld is kwijt geraakt. De eigenaar van het certificaat is dus verzekerd in geval van claims van bijvoorbeeld websitebezoekers. De exacte voorwaarden voor het uitkeren van dit bedrag verschillen per leverancier. Voor zover bekend is dit garantiebedrag nog nooit uitgekeerd.

De garantie wordt ook wel verzekerde waarde genoemd en verschilt per merk, type en validatieniveau van het certificaat.

De garantie is dus de garantie naar de bezoekers van de website toe beschermt de koper van het certificaat tegen claims.