ICT Waarborg

ICT Waarborg

ICTWaarborg is dé belangenbehartiger voor de ICT-branche en biedt duidelijkheid en zekerheid.

Sunteam Computer Service B.V. is aangesloten bij ICTWaarborg

Deelnemers van ICTWaarborg moeten zich houden aan de gedragsregels van de brancheorganisatie. Daarnaast biedt ICTWaarborg consumenten extra zekerheden:

  1. Zekerheid bij einde bedrijf
  2. Bemiddeling bij problemen
  3. Geschillencommissie
  4. Nakomingsgarantie
  5. Waarborg nakoming garantieverplichtingen
  6. Nakoming gemaakte afspraken bij faillissement
  7. Overname van aansprakelijkheid

Bekijk voor meer informatie: de pagina van Sunteam bij ictwaarborg

Certificaat Sunteam Computer Service